Martes, Hulyo 8, 2014

 I love how she makes me feel, like anything's possible, or like life is worth it.

Tom, 500 days of summer

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento